Briller

Databriller

Foran pc vil man ofte trenge en spesialtilpasset brille, denne har man i mange tilfeller rett til å få dekket av arbeidsgiver

Foran datamaskinen er det mange som sliter med anstrengthet og hodepine. Det skyldes i mange tilfeller at det er behov for en styrke på briller/linser som er forskjellig fra den styrken man vanligvis bruker.

Når vi blir mellom 40 og 45 år, skjer det en forandring i styrken vi trenger for å se godt på nært. Vi fokuserer ikke lenger like godt. Da vil en databrille kunne avlaste synet og gjøre oss mer effektive og velfungerende for pc'en. Etterhvert som forskjellen mellom styrkebehov på avstand og nært øker, vil man være avhengig av en egen arbeidsbrille. Skjermen på en standard arbeidsstasjon er ofte på 70-80 cm unna, mens detaljer ved lesing og skriving ofte er rundt 40 cm unna. En slik databrille vil fange opp disse ulike avstandene og gjøre arbeidshverdagen enklere.

I enkelte tilfeller er det behov for en databrille for de under 40 år, det kan være langsynthet, samsynsproblem eller spesielle styrker der en databrille er hensiktsmessig.

Mange skjermer avgir mye blått lys, som kan være forstyrrende. Glassene til databrillene kommer med en overflatebehandling/antirefleks, som tar bort det sjenerende blå lyset.

Vi avdekker om det er behov for egen databrille, og gir med eventuell bekreftelse til arbeidsgiver.