Ditt syn

Barn og syn

Barn trenger best mulig forutsetninger for å lære, og synet spiller en stor rolle!

Mange opplever at barn sliter med lesing eller har konsentrasjonsvansker, det skyldes ikke nødvendigvis at de ikke er "flinke" eller ikke anstrenger seg nok.

Skolene blir stadig flinkere på å fange opp synsrelaterte problemer, men det er fortsatt en del som ikke fanges opp tidlig nok. Årsaken er til dels at det ikke er så lett å oppdage, siden barn har gode forutsetninger for å kompensere eventuelle synsproblemer. Ting man skal se spesielt etter er om barnet har mye hodepine i forbindelse med lesing/skoledag, har tendens til å skakke på hodet eller lukke et øye eller om de holder ting veldig nærme for å kunne se dem.

Typiske årsaker for synsproblem hos barn er dårlig samsyn eller behov for en lesebrille. Ved en øyeundersøkelse på barn, sjekker vi spesielt for hvordan øynene samarbeider, øyemusklenes funksjon, fargesyn og fokuseringsevne. Dersom man trenger brille/linser kan i mange tilfeller utgiftene dekkes helt eller delvis. Når det er snakk om stor forskjell i styrke mellom høyre og venstre øye, høy styrke på skjeve hornhinner eller samsynsproblem/skjeling vil det falle inn under kravet om dekning til synshjelpemidler for de under 18 år.

En full undersøkelse for barn koster 500,- og dersom det blir nødvendig med dråper/diagnostika tilkommer det 250,-.