Ditt syn

Øyehelse

Mange vil kunne oppleve endring i øyehelse, vi undersøker for disse endringene og henviser dersom det er nødvendig

Ved en øyeundersøkelse gjøres en del tilleggsmålinger som rettes spesielt opp mot øyehelse.

Trykkmåling: unormalt trykk i øyet kan relateres til eventuell øyesykdom. Dette er spesielt viktig dersom noen i nær familie har hatt unormalt trykk eller grønn stær.

Fundusfoto: fotografering av netthinnen, som er bakerst i øyet. Man kan da oppdage eventuelle endringer som trenger videre oppfølging hos øyelege eller behov for behandling. Visse sykdommer, som f.eks diabetes, vil kunne føre til endringer på netthinnen. Aldersrelaterte forandringer vil også avdekkes ved denne undersøkelsen.

Synsfelt: kartlegging av sidesyn og sentralsyn. Ved førerkortattest er dette obligatorisk.

Oftalmoskopi og spaltelampeundersøkelse: lyser inn i øyet og undersøker at hornhinner, væsken i øyet og linsen er klare og normale. Dersom det er utvikling av grå stær/uklarheter i linsen, vil vi enten kalle inn til ny time for oppfølging eller henvise for vurdering og behandling hos øyelege. Mange vil få grå stær når man blir eldre, og det er som regel helt uproblematisk å behandle dette. Vi undersøker også tårefilm, øyelokk og om kontaktlinser fungerer godt eller må justeres.

Diagnostika: ved eventuelle unormale funn, kan vi bruke dråper for å undersøke innsiden av øyet grundigere. Ved undersøkelse av små barn kan det være nødvendig å dryppe slik at vi lettere kan finne riktig styrke for briller eller kontaktlinser.

Som optikere har vi ikke anledning til å behandle eller sette diagnose på øyesykdommer, men vi har god erfaring og kunnskap på å fange opp slike endringer. Dersom det er nødvendig, henviser vi direkte til spesialist eller øyelege for videre oppfølging.

Eksempler på øyesykdom

  • Cataract, grå stær, som er uklarheter og endringer i linsen.
  • Glaucom, grønn stær, som er skade/endring på synsnerven i bakre del av øyet.
  • Unormalt trykk, for høyt eller lavt trykk i øyet, dette kan gi skader på netthinnen.
  • Aldersrelatert macula degenerasjon, AMD eller "forkalkning" på netthinnen.
  • Diabetes, kan gi blødninger/endring på netthinnen over tid.
  • Retinitis pigmentosa, "tunnelsyn", som følge av endring på netthinnen.